Aktualizace smluvní dokumentace

Vážení zákazníci,
vzhledem k dalším změnám v legislativě dochází k 1. červenci 2019 ke změnám smluvní dokumentace. Vstupují v platnost nové všeobecné obchodní podmínky (VP) pro poskytování služeb elektronických komunikací, provozní řád pro poskytování služeb a ceník telekomunikačních služeb. Žádáme Vás tedy o jejich pečlivé prostudování.
Nové smluvní podmínky lépe vymezují práva a povinnosti obou smluvních stran a jsou lépe přizpůsobeny změnám v občanském zákoníku a změnám v zákonu o elektronických komunikacích, s ohledem na všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Věříme, že tyto změny povedou k větší ochraně zákazníka, tedy vás.
V případě, že se změnami v nové smluvní dokumentaci nebudete souhlasit, máte právo bez sankcí odstoupit od smlouvy.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.7.2019

Provozní řád služeb platný od 1.7.2019

Ceník telekomunikačních služeb platný od 1.7.2019