Nové všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
děkujeme, že využíváte našich služeb. Vzhledem ke změnám ve společnosti a způsobu poskytování služeb dochází k 1. dubnu 2019 ke změnám smluvní dokumentace. Vstupují v platnost nové všeobecné obchodní podmínky (VP) pro poskytování služeb elektronických komunikací a provozní řád pro poskytování služeb. Žádáme Vás tedy o jejich pečlivé prostudování.
Nové smluvní podmínky lépe vymezují práva a povinnosti obou smluvních stran a jsou lépe přizpůsobeny změnám v občanském zákoníku a změnám v zákonu o elektronických komunikacích, s ohledem na všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Věříme, že tyto změny povedou k větší ochraně zákazníka, tedy vás.
V případě, že se změnami v nové smluvní dokumentaci nebudete souhlasit, máte právo bez sankcí odstoupit od smlouvy.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.4.2019

Provozní řád služeb platný od 1.4.2019