Podrobný ceník služby Připojení k internetu platný od 1.3.2019. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Instalační / aktivační poplatek – zřízení přípojky

990Kč

práce technika u zákazníka

500Kč / člověkohodina – první hodina vždy celá, poté se účtuje každá započatá půlhodina

práce technika pomocí vzdáleného přístupu

600Kč / hodina – účtuje se každých započatých patnáct minut

doprava – z místa provozovny k zákazníkovi a zpět

10Kč / km – doprava po Kyjově není účtována

smluvní pokuta – narušení bezpečnosti sítě, deaktivace / obnovení služeb v případě prodlení s platbou

250Kč – každý jednotlivý případ

odeslání upomínky – v případě prodlení s platbou

100Kč – každý jednotlivý případ