Kyjov (WiFi)

Přístupový bod Vetropack (adm. budova)
sektory: KHNET-G1, KHNET-G2

Přístupový bod Skleňák
sektory: KHNET-G3, KHNET-G4, KHNET-G5

Přístupový bod Silo II Nětčice (blíže Kyjovu)
sektory: KHNET-G9, KHNET-G10, KHNET-G11, KHNET-G12

Přístupový bod U vodojemu (nejvyšší dům)
sektory: KHNET-G20, KHNET-G21

Kostelec (WiFi)

Přístupový bod Kostelec (p. Sobek)
sektory: KHNET-G24

Svatobořice-Mistřín (WiFi)

Přístupový bod Elektrosvit (komín)
sektory: KHNET-G6,KHNET-G7,KHNET-G8

Šardice (WiFi)

Přístupový bod Školka
sektory: KHNET-G16,KHNET-G17,KHNET-G18

Čeložnice (WiFi)

Přístupový bod Čeložnice (p. Mienský)
sektory: KHNET-G22

Bohuslavice (WiFi)

Přístupový bod Vysílač (býv. TV věž)
sektory: KHNET-G23

Domy s kabelovými rozvody (LAN)