Proč virtualizovat?

    • Virtualizace umožňuje současný běh více vzájemně oddělených operačních systémů (i různých typů – Windows, Linux, MacOSX apod.) na jednom počítači (obvykle serveru). Tímto způsobem se šetří jak prostředky za hardware, tak i elektrická energie, protože běží pouze jeden stroj.
    • Díky virtualizaci je možno jednoduše testovat například aktualizace programů, chování programů či nastavení v různých verzích operačních programů. Když se něco nepovede, jednoduše se vrátíte k původnímu stavu systému.
    • Z předchozího vyplývá, že je virtualizace skvělá k zálohování. A to i více záloh v průbehu dne. Velmi dobře se s ní řeší takzvané Disaster recovery.
  • V případě poruchy serveru může být běžná obnova virtuálního serveru otázka jednotek až desítek minut. V případě nevirtualizovaného prostředí je tato doba obvykle v řádu jednotek až desítek hodin. Kritické virtuální stroje můžou běžet v takzvaném clusteru a v případě poruchy aktivního virtuálního stroje, převezme jeho funkci klonovaný záložní virtuální stroj a uživatel poruchu téměř nezaznamená.

Virtualizujeme! Tím šetříme čas a systémové zdroje. Urychlíme případnou obnovu po havárii. Virtualizace má smysl.

Hyper-V VMware KVM Proxmox VE VirtualBox Docker LXC