Služby ITAM/ITAD

Recyklace elektronických zařízení a IT majetku
Vyzvednutí, zabalení, naložení a odvoz do recyklačního zařízení
Evidence zařízení do systému
Odstranění všech nosičů dat ze zařízení a jejich zaznamenání
Fyzické zničení datových nosičů
Recyklace
Hlášení

Služby datového centra
Vyřazení z provozu, evidence zařízení a datových nosičů, balení na místě.
Služby likvidace dat na místě (vymazání, konfigurace přepínačů, fyzická likvidace, degaussing)
Balení zařízení a datových nosičů na místě
Logistické zabezpečení dat nebo standardní logistika

Sběr náhradních dílů
Zásobování náhradních dílů mimo pracoviště
Testování zařízení mimo pracoviště
Opětovný prodej dílů nebo materiálu

Ničení dat na místě a mimo místo instalace
Vymazání dat na místě a mimo místo (disky, disková pole)
Skartace datových nosičů na místě i mimo něj
Odstraňování dat na pracovišti a mimo pracoviště